VEDRØRENDE KONSULTATIONSTIDER

 

 

Vi oplever desværre en stigende forventning om, at der kan vendes op til flere problemstillinger/emner under én konsultation.

Der er afsat 15 min. pr. konsultation, hvor lægen også skal have tid til at skrive i journalen, evt. sende en henvisning, ringe til nogen eller lave en eller flere recepter. Den reelle tid hos lægen er derfor ca. 10 min. Det kan derfor medføre en forringelse af konsultationen, din sikkerhed for korrekt vurdering og behandling, hvis der er for mange ting, der skal vurderes. Ved flere, eller ved mere komplicerede problemstillinger, må vi derfor sammen prioritere, så der kommer fokus på det vigtigste. Resten må håndteres ved senere konsultationer.

Vi er klar over, at specielt de faste læger har lange ventetider og at det derfor kan være frustrerende, at man ikke kan klare det hele ved én konsultation. Vi gør derfor opmærksom på, at det typisk er muligt at få en tid hos en af uddannelseslægerne indenfor en uge, hvis du mener din problemstilling ikke kan vente. Derudover har vi akuttid dagligt, hvor akut opståede ting kan vurderes samme dag, hvis lægerne kontaktes mellem 8-9 (onsdag 13-14) på telefonen.