Om klinikken

 

Velkommen til Greve Lægehus

Greve lægehus er en 3-mands praksis under ledelse af lægerne Mette Fiil, Søren Hougaard Pedersen og Anne-Stine Mørck Svanekiær

Klinikken varetager undervisning af såvel uddannelseslæger som medicinstuderende.

I princippet kan man i klinikken selv vælge sin faste læge. Dog skal patienter, der tidligere har været fulgt af Rikke eller Maria, primært overgå til Søren. Dette for der sker en nogenlunde ligelig fordeling af patienter på de 3 faste læger. Vi prioriterer at især patienter med længere forløb og kroniske lidelser ses af den samme læge, som kan følge med i forløbene. Dette giver øget tryghed og sikkerhed for både patienter og læger.

Der kan dog være længere ventetid hos egen læge, og drejer det sig om mere akutte ting, vil man blive set af den læge der først har tid.