Attest Priser

Attester er ikke en sygesikringsydelse og derfor skal du eller evt. anden rekvirent betale for udarbejdelse af attesten.

Attester til arbejdsgiver skal du som patient, som hovedregel selv lægge ud for, derefter skal arbejdsgiver refundere dig pengene.

Nogle attester rekvireres af forsikringsselskaber, de afregnes direkte med forsikringsselskabet. En undtagelse herfor, er udarbejdelse af henvisning til brug af sundhedsforsikringer (se under "brug af privat sundhedsforsikring")

Attester rekvireret fra kommune afregnes mellem læge og kommune.

Attester, du selv skal betale for:

Kørekortsattest, uanset alder:                                                                                               500 kr

Attest til ansøgning af invalideskilt:                                                                                    300 kr

Udtalelser til institutioner vedr. mad, medicin mv:                                                             350 kr

High school attest:                                                                                                             2000 kr              (dertil kan komme pris for udvalgte blodprøver, røntgenbilleder eller lignende.)

Indfødselsretsattest                                                                                                            2500 kr

Attest til afbestilling af rejse                                                                                               600 kr

Udarbejdelse af medicinpas                                                                                                500 kr

Attester til arbejdsgiver (hvor du ofte selv skal lægge ud for betaling):

Mulighedserklæring                                                                                                            650 kr

Uarbejdsdygtighedsattest                                                                                                    500 kr     (studerende halv pris)  

Forsikringsattester:

FP 220, 300, 350, 410                                                                                                         750 kr

FP 360, 401                                                                                                                       1200 kr

FP 420, 430, 440, 450, 470, 480, 490, 500, 510                                                               1500 kr

 

Øvrige attester prissættes efter tidsforbrug. 500 kr pr. påbegyndt kvarter.

 

Alle priser er incl. moms. Som udgangspunkt er betaling kontant eller med mobilepay. Hvis rekvirent er en offentlig institution, kan regning fremsendes via EAN nummer. 

Betalingsfrist 14 dage, herefter rykkergebyr på 75 kr.